Welkom

Welkom op de website van Gymnastiekvereniging "De Zevensprong"

Actueel Nieuws

 

Nieuwsbrief November 2016.pdf

FUN Sport bij De Zevensprong

Zevenhoven, 17 mei 2016 – De komende vier weken kan de jeugd gratis kennismaken met FUN Sport bij gymvereniging De Zevensprong.   

In sporthal De Vlijt worden de meeste lessen van GV De Zevensprong omgegooid om nieuwe jeugd aan te trekken. Voorzitter Peter Vos: 'Het oude vertrouwde gymlesje is kennelijk niet meer voor voldoende. Daarnaast hebben we in Zevenhoven slechts een beperkt aanbod van jeugd en dat moeten we dat ook nog delen met andere (sport)clubs.'

Vos heeft daar niet zo'n probleem mee, maar vindt het, net als zijn medebestuurders, jammer dat een mooie sporthal (De Vlijt) ongebruikt blijft.

'We zijn inmiddels een jaar of vier aan het trekken om meer beweging in het dorp te krijgen, maar het lukt nog niet echt. Het aantrekken van gediplomeerd kader voor lessen of clinics valt ook niet mee, want voor een uurtje naar Zevenhoven komen is tijdrovend en levert in verhouding weinig op. We zullen op termijn ook echt met andere (sport)organisaties moeten samenwerken om een sportaanbod in het dorp te kunnen behouden.'

Vier weken gratis

De lessen bij De Zevensprong gaan dus om: Op vrijdagmiddag zijn er vanaf 15.30 uur twee uren Sport Fun o.l.v. Kevin Fransen. 'Rollen, hollen, glijden, draaien, zwaaien en eigenlijk alles wat met bewegen te maken heeft passeert de revue. In het eerste uur de onderbouw van de lagere schooljeugd en vanaf 16.30 uur de bovenbouw.

Het echte turnen verhuist naar de zaterdag. Nieuw is dat ook jongens (7-12 jaar) daar van 09.00 tot 10.30 uur welkom zijn. Turn Fun is turnen voor jongens en meisjes op de traditionele turntoestellen zoals brug, ringen en lange mat.

Omdat deze vier weken gratis zijn voor nieuwe leden in deze groepen, zijn ook de lessen streetdance in deze periode omgedoopt tot Dance Fun en kan men op donderdag vanaf 17.30 uur ook terecht voor een sportieve activiteit bij GV De Zevensprong. 

 

Dance Fun: Donderdag 19, 26 mei, 2 en 9 juni 17.30 en 18.30 uur

Sport Fun: Vrijdag 20, 27 mei, 3 en 10 juni 15.30 en 16.30 uur

Turn Fun: Zaterdag 21, 28 mei, 4 en 11 juni 09.00 uur

Meer info via 06 23974660

 

Laatste selectiewedstrijd afgerond

In sporthal Het Spant te Leimuiden is zaterdag 23 april de laatste van drie turnwedstrijden gehouden. Leimuidense turnster Lotte Roos mag zich overall kampioen noemen.

Maar ook onze Zevensprong meisjes waren steeds present in deze wedstrijden tussen de turnverenigingen Kwiek (Nieuwveen), De Zevensprong (Zevenhoven, KDO (De Kwakel) en ODI (Leimuiden).

In niveau 12 deden Eva Hoogeveen en Anne Wennekes mee. Ze werden 17e en 23e. In niveau 11 eindigde Jhanaly op de 11e plaats en in niveau 10 werden Nikee de Veld, Jasmijn Jansen en Roos Hogeveen respectievelijk 5e, 7e en 8e. In niveau 9 pakte Eva Soppe nog een gedeelde tweede prijs en Roos Fransen werd daar 6e.

Op 23 april zelf werden Eva en Anne 14e en 19e. Jhanaly werd 13e, Jasmijn werd 3e, Nikee 7e en Roos 8e. Eva werd ook zaterdag gedeeld 2e en Roos werd 5e.

Zaterdag kon Lisa er niet bij zijn, maar Vicky kwam speciaal voor deze gelegenheid nog een keer helpen.

 

Ledenvergadering 15 maart 2016

De Algemene  Ledenvergadering (ALV) is dinsdag 15 maart gehouden.

De vergadering gaf haar goedkeuring aan het toetreden van Petra Rutjens. Zij wordt de nieuwe secretaris, omdat Greja Walters zich vorig jaar al niet meer verkiesbaar had gesteld. Ze is nog even doorgegaan en nu is er dus een vervanger. Welkom Petra.

Greja Walters en Tineke Niesing traden dinsdag af. Voor Tineke is nog geen vervanger gevonden. Wel werden beide dames bedankt met een tegoedbon, bloemen en mooie woorden. Penningmeester Sjanie Rademaker was niet aanwezig, maar was eveneens aftreden, maar herkiesbaar. Zij werd herkozen. Het financiŽle overzicht kon wel worden overlegd, maar de kascontrolecommissie had haar werk nog niet kunnen doen i.v.m. ziekte van de penningmeester. Op een later tijdstip zal aan het bestuur dťcharge worden verleend.

Na de diverse overzichten schetste voorzitter Peter Vos een sombere situatie over de jeugdgroepen. 'Er zijn te weinig jeugdleden, we moeten er als club geld op toeleggen.' Nou is de financiŽle situatie niet echt slecht bij de club, dankzij de gemeentelijke subsidie komt de exploitaie elk jaar nog rond. Toch worden de huidige jeugdgroepen opgeheven als het tij niet keert. Opties om andere sportactiviteiten aan te bieden zijn al onderzocht, maar zullen de komen maanden zeker nog een keer de revue passeren.

Tijdens de vergadering kwamen gelukkig wel suggesties waarmee we als bestuur nog aan de slag willen. 'Het belangrijkste is wel dat we nu een ernstig signaal willen afgeven,' aldus Vos. 'De kern Zevenhoven is geen groeikern en het aantal kinderen is dus beperkt. Daarnaast is er flink wat concurrentie van andere sporten of sportaanbieders. Wij houden onze ogen en oren open voor mensen met goede ideeŽn.'

Positief is dat onze Keep Fit damesgroep nog altijd op volle sterkte is en dat ook de G-Gym een trouwe aanhang kent.

Bel of mail ons met uw goede ideeŽn!

 

Topper: Wilma Fransen

 Tijdens de sportverkiezing op donderdag 3 maart is Wilma Fransen geŽerd als sportvrijwilliger van het Jaar. Zij en vier andere vrijwilligers werden door de burgemeester in het zonnetje gezet.

Het ging om Jos van der Lee (Stg Ter Aar), Aat van der Valk (zv De Plas), Jan Lek (tennisvereniging Ter Aar), Johan Koole (NSV'46) en Wilma Fransen (gymnastiekvereniging De Zevensprong).

Wij hebben Wilma voorgedragen, omdat we weten dat Wilma veel voor de club deed en doet. Vooral achter de schermen, maar ook ervoor, bijvoorbeeld op de Moederdagbraderie.

Elk jaar regelt ze veel zaken en in samenwerking met de andere vrijwilligers is er elk jaar een mooie financiŽle injectie voor onze clubkas.

Wilma doet nog veel meer vrijwilligerswerk in het dorp, maar wij vonden het tijd om har eens in het zonnetje te zetten.

Bedankt Wilma, je bent een TOPPER!

 Foto:

1  Wilma in gesprek met presentator John Kwakkenbos

2. Wilma naast burgemeester Buijserd met de andere 4 vrijwilligers

Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 15 maart in de kantine van sporthal De Vlijt aan de Sportlaan, voorafgaand aan het KeepFit trainingsuur. Niet alleen de volwassen leden zijn welkom, juist ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd.

Om 19.30 uur begint de vergadering en op de agenda staan naast de reguliere punten zoals verslagen en bestuursmutaties ook de recent gehouden enquÍte en een toekomstvisie.

Secretaris Greja Walters was in 2015 al afgetreden, maar heeft er nog een jaartje aangeplakt. In die vacature wordt waarschijnlijk voorzien als de leden akkoord gaan met de voorgetelde kandidaat Petra Rutjens-deLange. Dit jaar zijn Tineke Niesing en Sjanie Rademaker aftredend. Rademaker stelt zich herkiesbaar, maar Niesing niet. Voor die vacante plaats is nog geen kandidaat.

EnquÍte

De resultaten van de recent gehouden enquÍte worden ook besproken tijdens deze jaarvergadering. Het verzorgen/aanbieden van sportlessen voor de jeugd lijkt moeilijk te worden als de sportvraag van de jeugd zo laag blijft. Reden voor het bestuur om ook een toekomstvisie met de leden te delen.

  ZEVENSPRONG NIEUWSBRIEF Februari 2016.pdf

Sinds oktober 2015 heeft onze vereniging ook een facebook site. Op deze site willen wij foto's en nieuwtjes plaatsen over onze vereniging en onze wedstrijden. Klik hier voor de link:

http://www.facebook.com/gymverenigingdezevensprong

De Zevensprong in actie op pepernotenwedstrijd

Zevenhoven, 28 November - Twee groepjes recreatiegymmers hebben zaterdag meegedaan aan de Pepernotenwedstrijd in De Kwakel.

Het groepje met coach Riva werd vierde en het groepje met coach Rick werd negende. Er deden meer dan honderdtwintig kinderen mee, verdeeld over meer dan 25 groepen.

Grote verrassing, ook voor de organisatie, was het bezoek van Sint Nicolaas met wel vier Zwarte Pieten. Ze kwamen net binnen tijdens de warming-up en de swingende massa zette spontaan een paar Sinterklaasliedjes in. Nadat het Spaanse gezelschap weer was vertrokken, werden de wedstrijdonderdelen tot 13.00 uur afgewerkt.

Na afloop was er voor iedere deelnemer een zakje pepernoten, een appel en een diploma.

De groep van Riva werd gevormd door Riva, Lina, Piera en Dewy en de groep van Rick werd gevormd door Rick, Peter, Maarten en Johan.

Jammer genoeg moesten Anne en Noortje verstek laten gaan, omdat ze ziek waren.

Voor de foto's, check onze Facebook site: http://www.facebook.com/gymverenigingdezevensprong

Eva pakt zilver

In sporthal De Vlijt is zaterdag 7 november de eerste van drie selectiewedstrijden gehouden. Bijna 60 meisjes uit de regio deden mee aan deze turnwedstrijd voor KDO – De Kwakel, Kwiek – Nieuwveen, ODI – Leimuiden en wij natuurlijk met De Zevensprong.

Elk jaar doen we mee aan deze drie wedstrijden voor selectiegroepen. Elke toestel komt twee keer aan de beurt en de sprong zelfs drie keer. De beste resultaten tellen voor het eindklassement, maar er zijn ook dagwinnaars.

Eva Soppe wist een zilveren medaille te behalen in dit turngeweld. Vooral ODI en Kwiek hadden sterke deelneemsters. Eva scoorde in niveau 12 het best op de sprong en Jhanaly behaalde op de mat een keurige 8,5 (met uitgangswaarde 4,2)

Jasmijn pakte zelfs een derde plaats in niveau 10, helaas waren er slechts 2 medailles. Nikee een mooi cijfer op mat (4,3 + 8,7) en Roos was hekkensluiter, maar wel met keurige voldoendes. Eva dus tweede in niveau 9 en Roos werd daar zesde met 35 punten.

Al met al een leuke wedstrijd, waarbij De Zevensprong zich als een goede gastheer heeft laten zien, mede dankzij de inzet van trainster Lisa en een aantal vrijwilligers die meehielpen bij de organisatie.

Voor de foto's, check onze facebook pagina op: http://www.facebook.com/gymverenigingdezevensprong

We gaan weer beginnen (28-08-15)

De sportlessen beginnen weer op maandag 31 augustus.

In sporthal De Vlijt bijt de G-Gymgroep maandag om 19.00 uur het spits af. Dinsdag de Keep Fit damesgroep om 20.00 uur en donderdag de recreatiegymgroepen olv Mark en de streetdance olv Kelly. De kleutergym van de dinsdag is nu in het eerste uur op de donderdag ingepast. Jongens en meisjes vanaf 5 jaar zijn welkom om 15.30 uur.

Ook de selectiegroep gaat weer van start, hun eerste training is op zaterdagochtend 5 september vanaf 09.00 uur. Voor vragen kun je terecht per e-mail op info@gymdezevensprong.nl

De Zevensprong op Moederdagbraderie

Zelfs de weergoden hadden het goed met ons voor. Tijdens de optredens van onze meisjes brak het zonnetje even door. Kelly liet met haar meisjes drie dansjes zien, waarbij de oudste meisjes ook heel creatief hebben meegedacht over de invulling daarvan. Twee keer de wat oudere meisjes en een keer de jongste groep (met ballonnen) oogstten veel applaus.

De turnmeisjes van Lisa lieten zien dat van alle sporten het turnen toch wel een echte basis is. Op trampoline en lange mat toonden ze een aantal mooie sprongen. Na hun demo, mocht het publiek voor een klein bedrag meedoen. Na wat twijfels heeft een aantal jongens en meisjes dat (op sokken) gedaan.

In de kraam was Wilma de hele dag, met afwisselend een aantal bestuursleden en vrijwilligers actief. Heel veel dank hiervoor. Wat het allemaal heeft opgeleverd leest u later.

Afsluiting turnfinale in De Vlijt

Zaterdag 18 april is de derde en laatste wedstrijd gehouden voor de turnselectie.

Kwiek – Nieuwveen, ODI -Leimuiden, KDO – De Kwakel en De Zevensprong – Zevenhoven streden met selectiegroepjes in drie wedstrijden. In die laatste wedstrijd deed LDO – Noorden voor het eerst mee.

In totaal deden er bijna 60 meisjes mee en ze turnden op balk, brug en trampoline. Onze meisjes hebben zich kranig geweerd en Tess pakte zelfs een medaille. Eva Soppe wist de allerbeste sprong van de hele wedstrijdserie te pakken. Haar hele draai en later de salto waren goed voor een 9,8 en met een uitgangswaarde van 3,50 kwam zij op 13,3.

Jasmijn Jansen behaalde in niveau 11 38,1 punten. Emma Burgy 35,8, Jhanlay Gilaard 33,2 en Jill Aartman 32,0 punten.

Tessa de Regt behaalde in niveau 10 39,2 punten en in niveau 9 scoorde Eva Soppe 36,6 punten.

Bij het eindklassement zette Eva Soppe de beste prestatie neer met een eindgemiddelde van 13 punten per toestel.

Op de foto links Tessa en rechts Chinouk

 

Peter Vos nieuwe voorzitter

Na een paar jaar zonder te hebben gedraaid, heeft de club sinds dinsdag 24 maart weer een voorzitter. Peter Vos is tijdens de ledenvergadering benoemd in deze functie. Peter is geen onbekende bij de Zevensprong en in “gymnastiekland”.

Een aantal jaren heeft Peter les gegeven aan recreatie en selectiegroepen van De Zevensprong. Als jurylid is hij nog steeds actief in de turnwereld. Bij de Zevensprong is Peter al een paar jaar actief binnen het bestuur en dan voornamelijk met de technische zaken. (lessen/wedstrijden en inhoud)

Meer profileren

Tijdens de jaarvergadering op 24 maart legde het bestuur van De Zevensprong verantwoording af over het afgelopen jaar. In financieel opzicht lukt het allemaal net, maar met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie gaan er tekorten ontstaan. De gemeente heeft al aangekondigd de subsidiekraan voor veel clubs dicht te draaien. Ook De Zevensprong zal daar niet aan ontkomen en we moeten wat harder gaan werken om break-even te draaien,’ zei Peter Vos. In het afgelopen seizoen heeft de club al Spelt Bedrijven als sponsor kunnen aantrekken, maar er moet meer gebeuren. Hugo Bakker tipte het bestuur om dat vooral ook met de eigen leden te gaan doen. Een goede tip en tijdens de Moederdag-braderie op 9 mei, zal De Zevensprong niet onopgemerkt blijven.

Secretaris gezocht

Een voorzitter benoemd, maar een secretaris kwijt. Het bestuur van De Zevensprong is nog steeds niet compleet. Greja Walters stopt na 5 jaar met haar werk voor de club. In de beginperiode heeft Greja (met haar echtgenoot) ook de PR en de website van de club gedaan. De laatste jaren alleen het secretariaat, maar ook dat werk eindigt.

De Zevensprong is dan ook naarstig op zoek naar een man of vrouw die beknopte verslagen kan maken van de vergaderingen (1x per 6 weken) en daarnaast de postafhandeling wil doen. Natuurlijk worden kandidaten niet meteen “in het diepe gegooid”, we proberen een inwerkperiode te bewerkstelligen.

Wie meer informatie wenst mag bellen met Peter Vos 06 23974660 of een mailtje sturen aan info@gymdezevensprong.nl

Geen grote veranderingen

Behoudens de bestuur mutaties leverde de jaarvergadering op 24 maart geen verrassingen voor de aanwezige leden. Financieel kan de club nog aardig rondkomen. Penningmeester Sjanie Rademaker waarschuwde echter, dat er tekorten ontstaan bij het wegvallen van de gemeentelijke subsidie. Daarin moeten we dus meer actie gaan ondernemen.

De gymgroepen moeten minimaal 12 leden hebben om niet verliesgevend te zijn. Voor de kleutergym is het afgelopen jaar een uitzondering gemaakt, omdat we daar in willen investeren. Dat kan, omdat we Spelt Bedrijven als sponsor hebben verworven. In samenwerking met de leiding hopen we nog wat meer mensen te bewegen lid te worden van onze club.

Daarnaast hopen we meer samenwerking te vinden met gelijkgestemde clubs, om toch vooral het sporten in Zevenhoven te behouden.

 

Nieuw clubtenue

De meisjesgroepen van meester Mark hadden donderdag na de voorjaarsvakantie de eer om de eerste nieuwe turnpakjes te mogen aantrekken.

Onlangs is besloten weer aandacht aan het clubtenue te besteden, want al geruime tijd waren de clubkleuren met onder andere rood en zwart uit beeld. Met name tijdens wedstrijden gaf dat geen uniform beeld. Dit was reden voor het bestuur om in overleg met ouders en andere belangstellenden een nieuw tenue te bepalen. Het is een rood/zwart turnpakje geworden met twee zilveren schichten.

Dankzij hoofdsponsor Spelt Bedrijven kunnen de pakjes met een korting van tien euro worden aangeschaft. Na de zomervakantie dienen de recreatiemeisjes in het nieuwe clubtenue mee te doen aan wedstrijden. De kortingsregeling geldt nog tot 31 december 2015. Wie telefonisch informatie wenst, kan contact opnemen met Tineke Niesing (0172 538998)

 

Eva houdt Zevensprong eer hoog

In sportzaal de Ringkant in Nieuwveen zijn zaterdag 7 februari turnwedstrijden gehouden. Eva Soppe pakte een zilveren medaille en hield de eer van De Zevensprong hoog.

Tessa de Regt, normaal ook wel kanshebbers voor een medaille, was helaas ziek.

ODI Leimuiden, KDO De Kwakel. De Zevensprong Zevenhoven en Kwiek troffen elkaar op diverse niveau in de tweede van drie wedstrijden. In Nieuwveen ging de strijd op balk, lange mat en een sprong op kast trampoline.

In niveau 12 turnden geen meisjes van De Zevensprong. In niveau 11 wel. Jhanaly behaalde 31,3 punten, Jill 37,1, Jasmijn 37,5 en Emma Burgy 38,7. Suzanne Jansen deed in niveau 10 mee, maar moest de sterke KDO meisjes voor laten gaan, Jasmijn behaalde 31,9 punten. In niveau 9 werd Eva tweede met 37,3 punten en Roos vierde met 32.0 punten

Op zaterdag 18 april wordt de laatste van deze drie wedstrijden gehouden in De Vlijt in Zevenhoven. Geturnd wordt er dan op brug, balk en trampoline sprong.

"Onderlinge Wedstrijden" afgelopen zaterdag 17 januari

Zaterdag 17 januari zijn de onderlinge wedstrijden gehouden in De Vlijt. De jury (Joke Putker, Ingmar Rijneker en Peter Vos) was niet al te streng, maar moest is een flink aantal gevallen bij de balk punten-aftrek geven i.v.m. valpartijen.

Bij de jongste recreatiegroepen vielen niet zo veel kinderen, want meester Mark gaf je gewoon een hand. In de ene groep won Noortje en in de andere groep werd Nens winnaar. De medaille voor jongens ging naar Riva. Een klein beetje verdriet als je geen medaille kreeg, maar gelukkig was er wel een diploma (met je cijfers) en wat lekkers.

Bij de grote recreatiemeisjes bleef een aantal thuis en alleen Anne, Romy en Yusi vochten een onderlinge strijd uit. Romy won.

Bij de selectie was er een medaille per niveau te verdienen. Op niveau 11 won Jill, op niveau 10 won Tessa en op niveau 9 won Eva. Uiteindelijk bleek Eva het hoogste puntentotaal (53,5) te hebben van de selectiegroep en daarmee is zij verenigingskampioen. Tessa won de beker al twee keer en werd nu tweede met 52,3.

De jongensbeker ging naar Riva den Hertog en de meisjesbeker was voor Romy Blauw.

Spaans bezoek tijdens de les

Tijdens de gym- en streetdancelessen zijn enkele Zwarte Pieten opgedoken. Op maandag kwamen ze de G-gymmers al vermaken met hun capriolen en uiteraard was er wat lekkers. Dinsdag waren de kleuters aan de beurt en donderdag werden de leerlingen van meester Mark (gym) en juf Kelly (streetdance) met een bezoekje vereerd.

Dat Pieten kunnen gymmen is allang bekend. Ze zijn immers erg sportief en klimmen op allerlei daken enzo. Maar dat ze ook goed mee konden komen tijdens de streetdancelessen, was verrassend voor zowel Kelly als haar leerlingen. In alle lessen was er tijd voor een pepernootje of zelfs een klein presentje.

Selectiewedstrijd zaterdag 8 november 2014

In de KDO Sporthal in De Kwakel hebben zaterdag 8 november onze selectiemeisjes meegedaan aan de eerste van drie wedstrijden.

Meisjes van Kwiek Nieuwveen, ODI Leimuiden, De Zevensprong Zevenhoven en KDO De Kwakel streden in vijf categorieŽn op brug, mat en kastsprong.

Tessa was in categorie 10 de winnaar van het goud. Op brug was ze de sterkste met 14,3 punten. Bij lange mat was Melissa van KDO iets sterker, maar op sprong trok Tessa dat weer recht. Jasmijn en Suzanne Jansen deden het zeker niet slecht, maar de concurrentie is erg sterk en de verschillen zijn erg klein. (kleiner dan 1 punt!)

Eva Soppe kreeg geen medaille, maar werd wel derde in de categorie 9. Roos Fransen liet een keurige sprong zien, maar kwam te kort op de brug.

In categorie 11 eindigden Jill Aartman en Jihanaly Gilaard in de achterhoede. Met name op het onderdeel sprong moet nog hard gewerkt worden.

Tessa de Regt (li) en Melissa Misseyer

 

Drietal al meer dan halve eeuw lid van De Zevensprong

We hebben maar liefst drie leden, die al meer dan 50 jaar lid zijn van onze vereniging. Het zijn dames, die al heel wat jaartjes meedraaien in de lessen van Joke Putker. Op dinsdagavond zijn de dames meestal present in de les die dan wordt gegeven. De dames zijn op 28 oktober gehuldigd met bloemen.

Cor van de Meer

Een zeer trouw lid, al sinds 1963. Zij is vrijwel bij elke wekelijkse les aanwezig.  Cor was ook actief betrokken bij diverse jubileumvieringen van onze club en tijdens de laatste viering is haar 50-jarig lidmaatschap dan ook al benoemd en gevierd.

Maar we hebben er sinds dit jaar nog twee bij!


Dien Bosman

Ook al een halve eeuw een zeer trouw lid. Dien vindt vakanties niet fijn. Dan is er geen gym en die gym-avond is haar uitje. Dien heeft meegedaan aan jubileumuitvoeringen met linten, steps, stokken. Ze vond dat heel spannend, maar ze deed wel mee. In de les doet zij swingend mee aan de bewegingen op muziek. Iedere week staat zij op het hoekje te wachten op haar vriendin Bep en samen lopen ze naar de sporthal.

Bep van Trigt

Ook Bep is 50 jaar lid van De Zevensprong. Een snelle en rappe vrouw. Klein van stuk, maar ook een actief lid. Ze rent en loopt door de zaal als een jonge bloem. Ze holt  iedereen voorbij.  Maar ook op de plaats, als de muziek begint, stapt ze er vrolijk op los: rechts en links, armen hoog en laag, knie hoog en laag, het maakt voor Bep niet uit.

   

Nieuws archief

 

Nieuwsbrief Juni 2014.pdf